നോർക്ക റുട്ട്‌സ് വഴി വിദേശത്തേയ്ക്ക് തൊഴിലവസരം

നഴ്‌സ്‌ , എഞ്ചിനീയർ തുടങ്ങിയ ഒഴിവികളിലേക്കാണ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ തേടുന്നത്.

നോർക്ക റുട്ട്‌സ് വഴി വിദേശത്തേയ്ക്ക് തൊഴിലവസരം


കുവൈറ്റിലെ പ്രമുഖ ആശുപത്രി ശൃംഖലയായ റോയൽ ഹോം ഹെൽത്തിലേയ്ക്ക് വനിത നഴ്‌സുമാരെ നോർക്ക റൂട്ട്‌സ് മുഖേന തെരഞ്ഞെടുക്കും. കുറഞ്ഞത് അഞ്ച് വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയമുള്ള വനിത ബി.എസ്.സി/ജി.എൻ.എം നഴ്‌സുമാർക്കാണ് അവസരം. മെഡിക്കൽ/സർജിക്കൽ, എൻ.ഐ.സിയു, മെറ്റേർണിറ്റി, ജെറിയാട്രിക്‌സ് തുടങ്ങിയ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തി പരിചയമുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന. 75,000 മുതൽ 8100 രൂപ വരെയാണ്  ഏകദേശം ശമ്പളം. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ www.norkaroots.org ൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണമെന്ന് ചീഫ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ അറിയിച്ചു. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 2019 ഡിസംബർ 31. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പരായ 18004253939 (ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും) 00918802012345 (വിദേശത്തു നിന്നും മിസ്ഡ് കോൾ സേവനം) ൽ ലഭിക്കും.

വിവിധ എഞ്ചിനീയറിംഗ് തസ്തികകളിലേയ്ക്കും നോർക്ക റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് . വിശദവിവരങ്ങൾക്കു വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക .

https://www.norkaroots.org/