കിടിലൻ ഫൈബര്‍ പ്ലാനുകള്‍ പുറത്തിറക്കി ജിയോ.

ഫൈബര്‍ ഓഫറുകള്‍ ഇനി ആരംഭിക്കുന്നത് 399 രൂപ മുതൽ.

കിടിലൻ ഫൈബര്‍ പ്ലാനുകള്‍ പുറത്തിറക്കി ജിയോ.


ജിയോയുടെ പുതിയ ഫൈബര്‍ പ്ലാനുകള്‍ പുറത്തിറക്കി . ജിയോയുടെ പുതിയ ഫൈബര്‍ ഓഫറുകള്‍ ഇനി ആരംഭിക്കുന്നത് 399 രൂപ മുതൽ  .12ഒടിടി സര്‍വീസുകളും ജിയോ ഫൈബര്‍ ഉപഭോതാക്കള്‍ക്ക് ഇതിലൂടെ ലഭ്യമാകുന്നതാണ് .ഇപ്പോള്‍ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്ന മിനിമം പ്ലാന്‍ എന്ന് പറയുന്നത് 399 രൂപയുടെ പ്ലാനുകളാണ് .

1499 രൂപയുടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് തുകയിലാണ് ഉപഭോതാക്കള്‍ക്ക് ഈ ഓഫറുകള്‍ ലഭ്യമാകുന്നത് .അതുപോലെ തന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ടത് പുതിയ ഉപഭോതാക്കള്‍ക്ക് 30 ദിവസ്സത്തെ സൗജന്യ സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷനുകളും ലഭിക്കുന്നതാണ് .399 രൂപയുടെ പ്ലാനുകളില്‍ ജിയോ ഉപഭോതാക്കള്‍ക്ക് ലഭിക്കുന്നത് സെക്കന്റില്‍ 30 മെഗാ ബൈറ്റ് വേഗതയിലാണ് ലഭിക്കുന്നത് .

അതായത് നിമിഷ നേരങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ തന്നെ വലിയ ജിബി ഡാറ്റ ഡൗണ്‍ലോഡ് സാധ്യമാകുന്നു .അടുത്തതായി ലഭിക്കുന്നത് 699 രൂപയുടെ പ്ലാനുകളാണ് .699 രൂപയുടെ പ്ലാനുകളില്‍ ജിയോ ഉപഭോതാക്കള്‍ക്ക് ലഭിക്കുന്നത് 100 മെഗാ ബൈറ്റ് വേഗതയിലാണ് .

കൂടാതെ അണ്‍ലിമിറ്റഡ് ഇന്റര്‍നെറ്റ് സേവനങ്ങളും ലഭിക്കുന്നതാണ് .999 രൂപയുടെ പ്ലാനുകളില്‍ ജിയോ ഉപഭോതാക്കള്‍ക്ക് ലഭിക്കുന്നത് സെക്കന്‍ഡില്‍ 150 മെഗാ ബൈറ്റ്സ് വേഗതയിലാണ് .അണ്‍ലിമിറ്റഡ് ഇന്റര്‍നെറ്റ് സേവനങ്ങളും കൂടാതെ 11 OTT സേവനങ്ങളും ഉപഭോതാക്കള്‍ക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് .