യൂട്യൂബിൽ ട്രെൻഡായി "വഴുതന"


സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ട്രെൻഡായി രചനനാരയണൻ കുട്ടി അഭിനയിച്ച ഏറ്റവും പുതിയ മലയാളം ഷോർട് ഫിലിം "വഴുതന".