നിയമസഭ സമ്മേളനം; അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തോടെ UDF കൂടുതൽ ശിഥിലമായി - മുഖ്യമന്ത്രി

4 വർഷത്തെ ഭരണ നേട്ടം എണ്ണി എണ്ണി പറഞ്ഞ് മുഖ്യമന്ത്രി

നിയമസഭ സമ്മേളനം; അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തോടെ UDF കൂടുതൽ ശിഥിലമായി - മുഖ്യമന്ത്രി


തിരുവനന്തപുരം : UDF ന്  എതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി  വിജയൻ . 4 വർഷത്തെ ഭരണ നേട്ടം എണ്ണി എണ്ണി പറഞ്ഞ് മുഖ്യമന്ത്രി. സർക്കാരിനെതിരെ അവിശ്വാസ പ്രമേയവുമായി ഇറങ്ങി തിരിച്ച UDF കാർ സ്വയം വിശ്വാസം നഷ്ടമായി പുറത്തു പോകുന്ന ദയനീയ അവസ്ഥയിലായി. UDF ശിഥിലമായി. UDF ലെ ഒരു വിഭാഗം MLA മാർ തന്നെ വിട്ടു നിന്നു.

ഇവിടെ അവിശ്വാസ പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ . ഡൽഹിയിൽ AlCC നേതാക്കൾ പരസ്പരം തമ്മിലടിച്ച് അവിശ്വാസം രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. 
അടിമുടി BJP യാകാൻ
ക്യൂവിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾ കൂട്ടമായി കോൺഗ്രസ് മാറി. 
മുതിർന്ന നേതാക്കൾ ഇത്തരക്കാരാണെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി തന്നെ പറയുന്നു. ഇവരെ എങ്ങിനെ വിശ്വസിക്കും. സ്വന്തം നേതാവിനെ പോലും തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല.

മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി പറയുന്നു:- 

പ്രതിപക്ഷശ്രമം ജനങ്ങളിൽ തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കാൻ . അത് വിലപ്പോവില്ല,   ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ സർക്കാറിനുള്ള വിശ്വാസം വർധിച്ചു വെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു